Gần 69 nghìn tỷ đang chôn trong bất động sản

 

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tồn kho trên thị trường bất động sản (BĐS) tiếp tục giảm mạnh. Tính đến ngày 20/4/2015, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 68.782 tỷ đồng.

Con số này so với quý I/2013 giảm 59.766 tỷ đồng, giảm 46,49%, so với thời điểm 20/3/2015 giảm 1.921 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư: 13.671 căn, tương đương 20.885 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng là 9.426 căn, tương đương 16.347 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở: 8.388.976 m2, tương đương 27.005 tỷ đồng; tồn kho đất nền thương mại: 1.637.782 m2, tương đương 4.545 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cũng cho biết tính đến ngày 20/4/2015, tổng giá trị tồn kho BĐS trên địa bàn TP. Hà Nội còn khoảng 8.869 tỷ đồng, so với quý I/2013 giảm 8.191 tỷ đồng, giảm 48,01%, so với thời điểm tháng liền kề trước đó giảm 136 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho căn hộ chung cư là 1.403 căn, tương đương 1.568 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng 2.485 căn, tương đương 7.301 tỷ đồng. Tại TP. Hồ Chí Minh, tổng giá trị tồn kho BĐS đến ngày 20/4/2015 còn khoảng 13.528 tỷ đồng. Giá trị tồn kho BĐS so với quý I/2013 giảm 15.214 tỷ đồng, giảm 52,93%. So với thời điểm 20/3/2015 giảm 528 tỷ đồng. Trong đó, tồn kho chung cư là 5.847 căn, tương đương 9.954 tỷ đồng; tồn kho nhà thấp tầng 691 căn tương đương 1.934 tỷ đồng; tồn kho đất nền nhà ở là 264.629 m2, tương đương 1.203 tỷ đồng; tồn kho đất nền thương mại 34.318 m2, tương đương 437 tỷ đồng.
 
Gần 69 nghìn tỷ đang chôn trong bất động sản
Vote cho bài viết này!

MENU