Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/03

Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

Lịch sự kiện

VNX: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012 (16%)

EFI: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

VFR: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

CCI: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 và nhận cổ tức đợt 2/2012 (7%)

VOS: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

HU1: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

KHA: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

SHA: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2013

AME: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

L10: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013

TIC: Ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2012 (3%)

ACL: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2012 (4,5%) và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013

SD7: Ngày GDKHQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tin doanh nghiệp

DRC – Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng – Năm 2013 đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 8% lên 3.020 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11% lên 3.165 tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu dự kiến tăng 20% lên 20 triệu USD.

Phấn đấu kể từ năm 2013, DRC sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ các doanh nghiệp có doanh thu tiêu thụ đạt trên 3.000 tỷ đồng/năm.

SVI – Công ty Cổ phần bao bì Biên Hòa – Năm 2013, SVI lên kế hoạch đạt 950 tỷ đồng doanh thu và đạt 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, dự kiến lương của CBCNV đạt 8,0 triệu đồng/ người/01 tháng, tăng .

Công ty cũng xin ý kiến thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu.

UDC – CTCP Xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Thanh Côn giữ chức vụ Tổng giám đốc UDC, thay thế ông Trịnh Hàng đã miễn nhiệm. Đồng thời, bổ nhiệm ông Võ Thanh Phong giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty.

HĐQT UDC cũng đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2013 với tổng giá trị SXKD 938 tỷ đồng, tổng doanh thu 630 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 39,3 tỷ đồng.

Chứng khoán

OCH – CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương – ĐHCĐ của OCH dự kiến được tổ chức vào ngày 18/4/2013. Nội dung họp sẽ bàn về việc chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm nay.

Ngoài ra, HĐQT OCH cũng sẽ trình đại hội về kết quả kinh doanh 2012 và kế hoạch 2013.

BIC – Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Đã quyết định tăng tỷ lệ nắm giữ vốn tại Công ty bảo hiểm liên doanh Lào Việt (LVI) từ 51% lên 65% vốn điều lệ, giá trị đầu tư thêm tương đương 420.000 USD.

Đồng thời, BIC cũng đã quyết định mua lại toàn bộ 65% vốn của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Campuchia (IDCC) tại Công ty bảo hiểm Cambodia – Việt Nam (CVI) với giá trị 4,55 triệu USD.

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành – HĐQT TTF đã thông qua việc giao cho Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) phân phối tiếp toàn bộ 12.429.397 cổ phiếu còn lại với giá 5.000 đồng/CP. Đây là số cổ phiếu còn lại trong lần đăng ký chào bán gần 19,7 triệu cổ phiếu dưới mệnh giá (5.000 đồng/CP) trước đó.

NNC – Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ – HĐQT đã thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012 cho cổ đông với mức chi trả 27%. Ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức lần lượt là 2/4/2013 và 15/4/2013.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DBC – Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Vietnam Equity Holding nhận chuyển đổi từ trái phiếu 1.262.722 đơn vị nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 3.310.193 đơn vị tương đương tỷ lệ 5,28%. Giao dịch làm thay đổi sở hữu và thành cổ đông lớn thực hiện ngày 14/2/2013.

SGH – CTCP Khách sạn Sài Gòn – Vào ngày 5/3, Citigroup Global Market Ltd (CGML), cổ đông lớn đã bán bớt 92.380 cổ phiếu SGH, làm giảm sở hữu từ 384.380 cổ phiếu, tỷ lệ 21,76%, xuống còn 292.000 cổ phiếu, tỷ lệ 16,53%.

TH1 – CTCP Xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam – Từ 18/1 đến 15/2, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVS), tổ chức có liên quan đến ông Nhữ Đình Hòa, Thành viên HĐQT đã bán 968.000 cổ phiếu TH1 (tương đương 7,69% vốn) trong tổng số 968.636 cổ phiếu đăng ký, qua đó chỉ còn nắm giữ đúng 636 cổ phiếu TH1 và không còn là cổ đông lớn của TH1 kẻ từ ngày 15/2/2103.

TLG – CTCP Tập đoàn Thiên Long – Vào ngày 13/3, Vietnam Holding Limited, cổ đông lớn đã mua thêm 574.330 cổ phiếu TLG, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.812.950 cổ phiếu, tỷ lệ 8,56%, lên thành 2.387.280 cổ phiếu, tỷ lệ 11,27% vốn tại TLG.

TTF – CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành – Ngày 12/3, Mutual Fund Elite (Non-ucits), cổ đông lớn đã mua vào hơn 566.310 cổ phiếu TTF làm tăng sở hữu từ 2.480.960 cổ phiếu, tỷ lệ 6,3%, lên thành 3.047.270 cổ phiếu, tỷ lệ 7,74%.

HAX – CTCP Dịch vụ ôtô Hàng Xanh – Ông Đỗ Tiến Dũng đã là cổ đông lớn kể từ ngày 12/3/2013 sau khi mua gần 1.978.954 cổ phiếu HAX, tương ứng 17,8% vốn của HAX. Trước giao dịch, ông Đỗ Tiến Dũng không sở hữu cổ phiếu HAX nào.

ITA – CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo – Market Vectors ETF Trust, cổ đông lớn đã mua thêm 142.000 cp và tăng tỷ lệ sở hữu lên 7,02% tính đến 13/03, tương đương 31.201.549 cp.

VLA – CTCP ĐT & PT Công Nghệ Văn Lang – America LLC đã mua 13.500 cp nâng tỷ lệ sở hữu lên 14,22%, tương đương 142.600 cp VLA kể từ ngày 12/03.

TTZ – CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung – Từ 20/2 đến 8/3, ông Vũ Cao Cường, Người được ủy quyền công bố thông tin đã bán được 116.700 cổ phiếu TTZ trong tổng số 120.000 cổ phiếu đăng ký, làm giảm sở hữu xuống chỉ còn 3.300 cổ phiếu.

GLT – CTCP Kỹ Thuật Điện Toàn cầu – Vietnam Infrastructure Investment Limited đã bán 203.706 cp giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,77% xuống 5,55%, tương đương 509.266 cp GLT kể từ ngày 04/03.

EBS – CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hà Nội – Mutual Fund Elite (Non-UCITS), cổ đông lớn đã mua 79.000 cp, nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,03% tính đến 08/03. Sau giao dịch, Mutual Fund Elite (Non-UCITS) nắm 579.000 cp.

SJM – CTCP Sông Đà 19 – Ông Đinh Quang Chiến đã mua 73.200 cp, nâng tỷ lệ sở hữu lên 7,1% kể từ ngày 11/03.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NKG – CTCP Thép Nam Kim – Ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu NKG. Mục đích mua nhằm nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.962.230 cổ phiếu lên tới 6.962.230 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 16,6% lên 23,3%. Thời gian thực hiện giao dịch từ 18/3 đến 16/4, thông qua phương thức khớp lệnh.

APG – CTCP Chứng khoán An Phát – Ông Nguyễn Cương, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 135.000 cổ phiếu APG đang sở hữu từ 18/3 đến 16/4. Cổ phiếu APG đang được giao dịch quanh mức 2.500 đồng/cổ phiếu.

SMA – CTCP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn – Ông Trần Quang Vinh, em ông Trần Đức Phú, Thành viên HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu SMA từ 19/3 đến 17/4 để giải quyết tài chính cá nhân, qua đó giảm sở hữu xuống còn 388.410 cổ phiếu.

Tags : Du an chung cu Ecolake view, Du an chung cu Ecogreen Tower

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 15/03
Vote cho bài viết này!

MENU