Các thủ tục khi mua nhà chung cư

Căn cứ khoản 6 điều 18 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 có quy định như sau: Điều 18. Giao dịch nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản 6. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã mua nhà ở thông qua sàn giao dịch bất động sản hoặc đã được phân chia nhà ở theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP … [Read more...]

Hướng dẫn thủ tục vay vốn 30 nghìn tỷ

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở, để việc triển khai chương trình đạt kết quả cao nhất, Hội sở chính hướng dẫn Chi nhánh cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2 đối … [Read more...]

Thủ tục mua chung cư

Giải đáp thắc mắc về các thủ tục mua chung cư theo các thông tư & quyết định - Nghị định được chính phủ thông qua. Căn cứ khoản 6 điều 18 Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 có quy định như sau: Điều 18. Giao dịch nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản 6. Trường hợp tổ chức, cá nhân đã mua nhà ở … [Read more...]

MENU