Công ty của Đặng Thành Tâm lỗ nặng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2012 của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị lỗ 435,64 tỷ đồng. Việc thua lỗ này khiến cổ phiếu của KBC đã bị Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) liệt vào dạng cảnh báo, đồng thời, HSX đưa ra yêu cầu KBC … [Read more...]

MENU