Từ ngày 04/04 ngừng giao dịch cổ phiếu Sudico

Ngày 02/04/2013, SGDCK Tp.HCM đã có quyết định số 116/2013/QĐ-SGDHCM về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (mã CK: SJS) kể từ ngày 04/04/2013

Lý do: Căn cứ quy định tại Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 20 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK Tp.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SGDHCM ngày 7/12/2007, hoạt động kinh doanh của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà bị thua lỗ trong hai (02) năm liên tiếp căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2011 và 2012 đã được kiểm toán.

sudico

sudico

Các công ty lỗ 2 năm liên tiếp thì cổ phiếu sẽ bị tạm ngưng giao dịch, sau đó khi có giải trình với Sở giao dịch chứng khoán và có phương án khắc phục kinh doanh sẽ được giao dịch trở lại dưới dạng bị kiểm soát (chỉ được giao dịch 15 phút cuối phiên).

Trong báo cáo kiểm toán năm 2012 của SJS, Ernst & Young có lưu ý về khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012 với số tiền 304,5 tỷ đồng (trước kiểm toán là 286,6 tỷ đồng). Tại thời điểm cuối năm, SJS có khoản lỗ lũy kế 387,7 tỷ đồng. Đồng thời, tổng dư nợ ngắn hạn của công ty lên đến 2.255 tỷ đồng, vượt tổng số dư tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao (loại trừ hàng tồn kho) với số tiền là 1.755,6 tỷ đồng.

Vì những lý do nói trên, kiểm toán viên đặt dấu hỏi về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty.

Đầu tháng 3, Phó Chủ tịch SJS là ông Đỗ Văn Bình vừa bán hơn 2,8 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ nắm giữ từ 18,67% xuống 15,7%.

SJS đầu phiên tăng nhẹ hiện giảm sàn xuống 17.400 đồng, dư bán sàn hơn 200 nghìn cp.

Trước đó, Sở giao dịch chứng khoán cũng đã đưa hàng loạt cổ phiếu của các công ty bất động sản khác vào diện cảnh báo vì các đơn vị này đều có kết quả lợi nhuận âm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán. Cụ thể là: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI); Cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (PTL); Công ty cổ phần COMA18 (CIG); Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM, …

Theo Landtoday

Tags : Du an chung cu Ecolake view, Chung cu cao cap so 1 giap nhi

Từ ngày 04/04 ngừng giao dịch cổ phiếu Sudico
Vote cho bài viết này!

MENU