Vietinbank sẽ sở hữu tới 99% cổ phần PGBank

HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán hoán đổi với Vietinbank, bảo đảm tỷ lệ không thấp hơn 0,82 cổ phiếu PGBank đổi lấy 1 cổ phiếu Vietinbank.

vietinbank-co-the-so-huu-toi-99-pgbank Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) vừa ban bố tài liệu ĐHCĐ thường niên 2014, sẽ tổ chức ngày 18/4 tại Hà Nội. Trong năm 2013, PGBank đạt lợi nhuận trước thuế gần 52 tỷ đồng, tổng tài sản 24.875 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 13.867 tỷ đồng và huy động vốn đạt 21.437 tỷ đồng. Đích 2014, PGBank sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với 2013. Tuy nhiên tổng tài sản dự định giảm 1.000 tỷ đồng, huy động vốn từ dân cư tăng 17% nhưng huy động từ thị trường 2 sẽ giảm một nửa. Tín dụng dự kiến tăng trưởng 6%. Một trong các nội dung quan yếu được đưa ra lần này là phương án sáp nhập PGBank vào Ngân hàng công thương nghiệp Việt Nam – Vietinbank, song song giữ nguyên bộ máy hoạt động và thương hiệu PGBank. Nói cách khác, PGBank sẽ trở thành đơn vị thành viên của Vietinbank. Theo đó, Vietinbank đã thể hiện rõ nhất thiện chí hiệp tác cũng PGBank và bằng lòng những nguyên tắc cơ bản để bảo đảm ích lợi cho các bên liên tưởng. Qua nghiên cứu và đánh giá tình hình thực tại, 2 bên nhận thấy phương án tối ưu là sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu nhưng vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức, bộ máy, lĩnh vực hoạt động và thương hiệu PGBank để PGBank trở thành đơn vị trực thuộc Vietinbank – mô hình Ngân hàng trong Ngân hàng. Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông ưng chủ trương thực hành phương án Vietinbank phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu PGBank để Vietinbank sở hữu đến 99% PGBank; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán hoán đổi với VietinBank, đảm bảo tỷ lệ không thấp hơn 0,82 cổ phiếu PGBank đổi lấy 1 cổ phiếu VietinBank. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi. Sau khi đề án sáp nhập được cơ quan chức năng ưng ý nguyên tắc, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội cổ đông coi xét, quyết định. Ngày nay, Petrolimex là cổ đông lớn nhất của PGBank với tỷ lệ nắm giữ chiếm 40%. Theo lịch trình tái cơ cấu của các DNNN, Petrolimex sẽ phải thoái vốn khỏi các lĩnh vực ngoài ngành, trong đó có cả cổ phần tại PGBank.

Một số dự án Chung cư HOT 2014:

Vietinbank sẽ sở hữu tới 99% cổ phần PGBank
Vote cho bài viết này!

MENU